isamert.net
About Feeds

Emacs'te Türkçe imla denetimi


Gerekli Emacs konfigürasyonu ise şöyle:

(setq ispell-program-name "hunspell"
   ispell-local-dictionary "en_US"
   ispell-local-dictionary-alist
   '(("en_US" "[[:alpha:]]" "[^[:alpha:]]" "[']" nil ("-d" "en_US") nil utf-8)
    ("tr_TR" "[[:alpha:]]" "[^[:alpha:]]" "[']" nil ("-d" "tr_TR") nil utf-8)))

;; org-mode ve markdown-mode içerisinde flyspell'i aktive et
(add-hook 'org-mode-hook 'flyspell-mode)
(add-hook 'markdown-mode-hook 'flyspell-mode)

İzlenimler

Mükemmel mi? Hayır. Mesela şu an yazdığım bu yazıda görüntüleyiciyle kelimesinin altını çiziyor yanlış diye. Aynı zamanda yanlış kelimeler için yapılan öneriler de oldukça vasat. Fakat elbette birçok hatanın gözden kaçmaması için oldukça yardımcı oluyor.